Hrvacka dating e internet mail messaging

Rated 3.92/5 based on 913 customer reviews

Oni su gradili kamene utvrde koje se nazivaju gradine.Stanovnici priobalja su bili poznati po brodograditeljskom i pomorskom umijeću.Gusarenje ilirskih naroda dovelo ih je u sukob s Rimljanima koji su od kraljice Teute tražili da svojim podanicima zabrani gusarenje, no ona je to odbila.Rimljani pokreću tri ilirska rata kojima uništavaju Ilirsko kraljevstvo koje je 167.Najvažnija kultura ranog brončanog doba na tlu kontinentalne Hrvatske je vinkovačka kultura, a na tlu južne Hrvatske cetinska kultura.Obje od njih, na različit način i u različitom obimu nastavljaju tradiciju vučedolske kulture.

Hrvacka-85

Hrvacka-13

Hrvacka-21

Sa sobom su donijeli lončarsko kolo i umijeće kovanja novca.

Tijekom hrvatske povijesti najznačajniji kulturološki utjecaji dolazili su iz srednjoeuropskog i sredozemnog kulturnog kruga.

Temelji hrvatske države nalaze se u razdoblju ranog srednjeg vijeka kada su Hrvati osnovali svoje dvije kneževine, Panonsku i Primorsku Hrvatsku.

Ostala važnija nalazišta su Nezakcij u Istri, Donja Dolina na Savi i Ripač na Uni.

U kasnom brončanom dobu proširila se sjevernom Hrvatskom kultura polja sa žarama, nazvana prema glinenim posudama u koje se polagao pepeo pokojnika, s nalazištima kraj Virovitice, Zagreba i Velike Gorice.

Leave a Reply